image banner
UBND phường Lam Sơn tổ chức triển khai sơ kết 09 tháng công tác chuyển đổi số, Đề án 06 và công tác Cải cách hành chính năm 2023
UBND phường Lam Sơn tổ chức triển khai sơ kết 09 tháng công tác chuyển đổi số, Đề án 06 và công tác Cải cách hành chính năm 2023
Anh-tin-bai

UBND phường Lam Sơn tổ chức triển khai sơ kết 09 tháng công tác chuyển đổi số, Đề án 06 và công tác Cải cách hành chính năm 2023. Trong 09 tháng đầu năm, với sự vào cuộc quyết liệt Đảng Ủy, UBND phường Lam Sơn đã đạt được các kết quả cụ thể như sau:
- Đảm bảo không có hồ sơ quá hạn trên hệ thống , không để hồ sơ chậm muộn.
- Đảm bảo việc hoàn thành 100% văn bản được ký số trên hệ thống trừ văn bản mật, văn bản có yếu tố đặc thù.
Giai đoạn 03 tháng cuối năm, UBND phường Lam Sơn tiếp tục phát huy kết quả đạt được tiếp tục thực hiện có hiệu quả các tiêu chí trong Bộ chỉ số Cải cách hành chính cấp xã năm 2023 theo Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố. cụ thể:
+ Thực hiện việc đưa thủ tục hành chính ngành dọc thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp xã theo danh mục được phê duyệt tại Kế hoạch số 308/KHUBND ngày 26/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố.
+ Thực hiện việc đưa thủ tục hành chính ngành dọc thực hiện việc tiếp nhận hồ
sơ tại Bộ phận Một cửa cấp xã theo danh mục được phê duyệt tại Kế hoạch số 308/KHUBND ngày 26/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố.

CHủ Tịch UBND phường chủ tri kết luận:

 Đề nghị bộ phận Một Cửa cùng CBCC phường thực hiện những nội dung sau:

+ 100% việc soạn thảo, xử lý văn bản và ký số trên hệ thống Quản lý văn bản
đảm bảo theo quy định.
+ Tiếp tục thực hiện không để hồ sơ quá hạn trên phần mềm.
+ 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân phường được công bố đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.
+ Hoàn thành, đảm bảo tiến độ, chất lượng 100% nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của quận, phường.

 

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0